Grațian Mihăilescu

Home / Grațian Mihăilescu

Grațian has over 12 years of national and international experience in the field of development, communication, public policy and innovation. He studied and worked in Germany, Belgium, Italy, Hungary, Serbia and the USA, being a fellow of the European Commission, collaborating with organizations such as the World Bank, the Government of Romania or the Assembly of European Regions. Grațian is the founder of UrbanizeHub, a community of passionate and involved people, with varied expertise, people who want to change the face of cities in a SMART and sustainable way.

====================================

Grațian are o experiență națională şi internațională de peste 12 ani în domeniul dezvoltării, comunicării, politicilor publice şi inovării. A studiat şi lucrat în Germania, Belgia, Italia, Ungaria, Serbia şi SUA, fiind bursier al Comisiei Europene, colaborând cu organizații ca Bancă Mondială, Guvernul României sau Adunarea Regiunilor Europene. Grațian este fondatorul UrbanizeHub o comunitate de oameni pasionați şi implicați, cu expertiză variată, oameni care vor să schimbe faţa oraşelor într-un mod SMART și sustenabil.

Start typing and press Enter to search